Erabiltzaileak

ADIMEN URRITASUNA

Adimen urritasuna duten Pertsonen aldeko Erakundeen Espainiako Konfederazioko (FEAPS) kide den aldetik, ULIAZPIk bere egiten du adimen urritasuna (AU)erminoa, eta halaber, AAIDDk (Adimen Urritasunaren eta Garapenaren Amerikako Elkartea) Adimen Urritasunari buruz 2010an eman zuen definizioa:

“Adimen atzerapenak esan nahi du muga nabarmenak izatea adimenaren funtzionamenduan eta egokitze-trebetasunetan; muga horiek agerian geratzen dira trebetasun kontzeptual, sozial eta praktikoen kasuan. Ezgaitasuna 18 urte bete baino lehen agertzen da”

AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) erakundearen ikuspegia eredu teoriko, alderdi askokoa eta ekologikoa da; eta pertsona nahiz ingurunearen hainbat alderdi hartzen dituen 5 dimentsio proposatzen ditu (gaitasun intelektualak, egokitze-trebetasunak, parte-hartzea eta gizarte rolak, osasuna eta testuingurua) nor bere kabuz baliatzea ahalbidetuko duten laguntzak hobetzeko.

AUren ebaluazio-prozesuan hiru funtzio desberdin daude: diagnosia (hautagarritasuna zehazten du, baldin adimen-atzerapenik badago), sailkapena (indar-guneak eta mugak identifikatzen ditu) eta laguntzen planifikazioa (pertsonaren funtzionamendua hobetzeko beharrezkoak diren laguntzen intentsitatea eta motak identifikatzen ditu).

Adimen urritasunari buruzko informazio gehiago.

 

TALDEAREN EZAUGARRIAK

Adimen eta Garapen arloko Ezgaitasuna (AGE) eta hainbat Laguntza Premia dituzten 400 pertsona artatzen ditu (hala adin txikikoak, nola, nagusiki, helduak) Uliazpik. Denek adimen-ezgaitasuna dute, baina horrekin loturiko beste nahasmendu edo ezgaitasun batzuk ere izan ditzakete: autismoaren alorreko nahasmenduak, mugimen-ezgaitasunak...

 

BIZI-KALITATEA

ULIAZPIK bere egiten du Robert Schalock eta Verdugok (Adimen Atzerapenaren Amerikako Elkartea) proposatutako bizi-kalitatea kontzeptua:
 
“Bakoitzaren bizitzaren dimentsioen muina osatzen duten 8 oinarrizko premien ildotik pertsona batek desio dituen bizi-baldintzak islatzen dituen kontzeptua da bizi-kalitatea; aipatu premia horiek hauek dira: ongizate emozionala, pertsonarteko harremanak, ongizate materiala, garapen pertsonala, ongizate fisikoa, autodeterminazioa, gizartean txertatzea eta eskubideak”.
 
Pertsona bakoitzari egokitutako Plangintzaren ikuspegitik garatzen ditu ULIAZPIK dimentsio horiek guztiak, eta horretarako beharrezkoak diren laguntzak eskaintzen ditu; horrela pertsona bakoitzarentzat emaitza handi eta garrantzitsuenak lortu nahi dira.