BALIABIDE ELEKTRONIKOAK (39/2015 LEGEA, 14.2.e. art.)

BALIABIDE ELEKTRONIKOAK (39/2015 LEGEA, 14.2.e. art.)

BALIABIDE ELEKTRONIKOAK (39/2015 LEGEA, 14.2.e. art.)

Ikusi oharra

Uliazpiko langileei jakinarazten zaizue enplegatu publiko izateagatik administrazioarekin egiten ditugun izapideak eta jarduketak derrigorrez bitarteko elektronikoz egin behar ditugula (39/2015 Legearen 14.2.e) artikulua). 

Kasuaren arabera, aukera hauek daude:

1.- Orokorrean, Erregistro Elektronikoa

Bide honetatik aurkeztu behar dira Zerbitzu Zentralek izapidetzean parte hartzen duten eskaerak. Besteak beste: lanaldi murrizketak, eszedentziak, lan-ziurtagiriak, PEFZaren erretentzio ehunekoaren aldaketak, soldata-aurrerakinakā€¦ 

Uliazpiko erregistro elektronikorako sarbidea: https://egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/WATTramiteakWEB/inicio.do?idioma=E&app=REGUL 
(www.uliazpi.eus - Egoitza Elektronikoa - Erregistro Elektronikoa)

2.- Mezu elektronikoa: 

Dietak eta gastuak, kontsultak eta antzekoak. 

Helbide elektroniko OROKORRA: uliazpi@gipuzkoa.eus 
Helbide elektroniko ESPEZIFIKOAK: uliazpi.pertsonak@gipuzkoa.eus    
                                                               uliazpi.nominak@gipuzkoa.eus  
                                                               uliazpi.hautaketa@gipuzkoa.eus   
                                                               uliazpi.euskara@gipuzkoa.eus  
                                                               uliazpi.prebentzioa@gipuzkoa.eus  
                                                               uliazpi.prestakuntza@gipuzkoa.eus     

3.- Osotasunean zentroetan izapidetzen diren eskaerak, elektronikoki izapidetzeko beharrezkoak diren baliabideak prestatu bitartean, orain arte bezala izapidetuko dira. Adibidez, ohikoak diren lizentzia eta baimenen eskaerak. 

Harreman elektroniko hori errazteko, bitarteko elektronikoak gaitu dira zentro guztietako harrera guneetan.